Vacatures

 

 

 

CCM Elite defense campfollow me on facebook tweet me
get in touch

 

 

Als vereniging zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers en bestuurders. Ben jij geïnteresseerd in een of meerdere van de onderstaande vacatures, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten door even contact op te nemen met Wendy Hooijmans (secretaris Red Eagles) secretaris@red-eagles.nl.

Vacature commissielid evenementen Red Eagles

Onze vereniging organiseert veel rondom en naast de reguliere wedstrijden. Zo organiseren wij jaarlijks onze jeugd openingstoernooien in september, maar zijn er ook activiteiten zoals het Winterparadijs of andere leuke evenementen die belangrijk zijn voor onze vereniging. Met het wegvallen van een drietal evenementencommissie leden hebben wij dringende behoefte aan hulp van nieuwe commissieleden die samen met ons de evenementen blijvend tot een succes kunnen maken. Het werk van de evenementencommissie zit vooral in voorbereiding en begeleiding ten tijde van evenementen. Natuurlijk krijgen wij hulp van veel ouders en verzorgers tijdens de evenementen zelf. We vragen geen voltijdsinzet, maar vooral enthousiasme en positiviteit! Kom jij ons helpen?

 

Vacature voorzitter IJshockeyvereniging Red Eagles

Als voorzitter behartig je samen met de andere bestuursleden de belangen van zowel jeugd alsook van het MADS-team en de teams met spelers ouder dan 17 jaar. De voorzitter speelt een verbindende en delegerende rol. Enerzijds ben jij bij officiële gelegenheden de persoon die de vereniging vertegenwoordigt en in veruit de meeste gevallen ben jij degene die bij organisatorische zaken de knopen doorhakt. Jouw mede collega bestuurders nemen hierin de voorbereidende en uitvoerende taken op zich op basis van een goede taakverdeling.

Wat zijn jouw specifieke taken?

 • Voorzitten van een maandelijkse bestuursoverleg gedurende het lopende het seizoen;
 • Aanwezigheid bij formele NIJB-overleggen met andere clubs (veelal samen met 1 of meerdere bestuursleden, afhankelijk van de beoogde onderwerpen);
 • Op bestuurlijk niveau overleg – waar nodig – met de beheerder van Sportiom en gemeente;
 • Afstemming et bestuur van de Stichting Topsport Red Eagles (BeNe-League);
 • Voorzitten van het algemene deel van de Algemene Leden Vergadering (ALV) – jaarlijks rond mei.

Vacature Penningmeester Red Eagles

De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Tot de taken van de penningmeester behoren:

 • Initiatief nemen voor en maken van een begrotingsvoorstel en balans
 • Budget voorleggen ter goedkeuring voor aan het bestuur
 • Zorgdragen voor een goede financiële bedrijfsvoering met behulp van een daartoe geschikt boekhoud- en ledenadministratiepakket
 • Opstellen van een onkosten- en contributieregeling
 • Zorgdragen voor de financiële afhandeling, waaronder het tijdig verzenden van facturen (o.a. contributie en sponsorfacturen etc.) en het afrekenen van overeengekomen onkostenvergoedingen
 • Bewaken van de toegekende budgetten, signaleren van afwijkingen ten behoeve van de toegekende budgetten en het doen van voorstellen voor tussentijdse wijzigingen
 • Verzorgen van een periodieke goede financiële verslaglegging
 • Verantwoorden van de geldstroom per kwartaal aan het bestuur en tenminste jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.

Jochem van Haaren heeft de afgelopen twee seizoen het penningmeesterschap met veel enthousiasme gevoerd, echter kan dit het nieuwe seizoen niet meer continueren. Uiteraard kun je voor vragen over de inhoud van deze functie nog goed terecht bij Jochem.

Vacature Coordinator teamleiders

De teamleiders vervullen een belangrijke vrijwilligersrol binnen de vereniging. Zij zijn het communicatiepunt voor het betreffende team en dragenm zorg voor een verdeling van de taken ten behoeve van het team op wedstrijddagen en tijdens trainingen. De teamleider werkt nauw samen met de coaches  en trainers en uiteraard de ouders / verzorgers van spelers die kunnen helpen in de bench, bij het snijden van fruit e.d. Om de teamleiders te ondersteunen bij het goed kunnen uitoefenen van hun taken is er een coordinator teamleiders aangesteld die zorg draagt voor het uniform uitvoeren van de taken van de teamleiders. De coordinator deelt de tips and tricks met de teamleiders en is hun aanspreekpunt waar het gaat om nieuwe vraagstukken aangaande een team. Gaby van Hal heeft het afgelopen seizoen deze belangrijke rol met veel enthousiasme vervult, echter zal aankomend seizoen helaas niet meer beschikbaar zijn. Voor vragen over de inhoud kun je haar uiteraard altijd nog benaderen.

Vacature commissieleden Sportiviteit & Respect

Met het wegvallen van Bibi Schel en Danny Hermans als actieve leden van de commissie Sportiviteit & Respect zijn wij op zoek naar twee commissieleden. De Red Eagles hebben in 2014 het convenant Veilig Sportklimaat ondertekend in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Hierbij verbinden wij ons als vereniging tot het op een actieve wijze ondersteunen en uitrollen van passende activiteiten die het veilig en sportief sporten ondersteunen. Als commissieleden initieer je samen met het bestuur nieuwe ideeën gericht op spelers, ouders, bezoekers en vrijwilligers, In dit kader is er ook contact met andere sportverenigingen via het platform S-port ‘s-Hertogenbosch. Informatie hierover vind je op www.S-port.nl

Ook via de NIJB worden allerhande tools aangereikt.

Vacature coördinator ledenwerving

Aanwas van nieuwe – jonge – leden bepaalt in belangrijke mate de toekomstige basis van onze vereniging. Om nieuwe leden aan te trekken coördineer jij de activiteiten om het ijshockey in ‘s-Hertogenbosch onder de aandacht te brengen van de jonge doelgroep in de leeftijd van 4 tot 8 jaar. Natuurlijk doe je dit niet alleen, maar je bent wel het duidelijke aanspreekpunt voor het bestuur, de scholen, gemeente en de ijshockeyschool. Ook heeft de NIJB een project opgestart met de clubs om ledenwerving te ondersteunen, waar jij als coördinator de linking-pin in wordt.

Vacature coördinator materialen

IJshockey is een sport die start met investeren in een passende uitrusting. Dat is best een drempel en de Red eagles willen een systeem lanceren, waarbij startende spelers – indien gewenst – voorzien kunnen worden van een starterspakket op basis van bijvoorbeeld een huurkoop-methodiek. Materialen dienen op een passende wijze beheerd te worden, zodat uitgifte, inname als ook het actief aanbieden van de huurkoop-mogelijkheid onder de aandacht wordt gebracht van de doelgroep.

In deze rol werk je nauw samen met onder andere Thillarts Sportshop, de penningmeester van de Red Eagles en natuurlijk de coördinator ledenwerving en de webmaster voor website en social media.

Vacature coördinator Merchandising

Vlaggen, Caps, Fan-shirts, Sjaals, Pucks, Jassen, Pennen, Stickers, Drinkbekers etc. etc. Onze club wil veel meer gaan doen met merchandising. Als coördinator Merchandising ben je verantwoordelijk voor het samenstellen en voorbereiden van een mooi pakket aan club promotie artikelen. Hierbij werk je bijvoorbeeld ook samen met Thillarts Sportshop, maar ook met leveranciers van sportmerchandising en bereid je een begroting voor die door het bestuur wordt beoordeeld en goedgekeurd. Samen met de webmaster ga je dan aan de slag om goede webshop in te richten en deze shop te promoten via social media en natuurlijk tijdens wedstrijden. Een superleuke rol waarin je jouw creativiteit volledig kwijt kunt.

back to top