Algemene Leden Vergadering (ALV)

 

 

 

CCM Elite defense campThe Dutch Goalie Academy

The Dutch Goalie academyfollow me on facebook tweet me
get in touch

 

Conform de statuten organiseert de vereniging jaarlijks aan het einde van het ijshockeyseizoen een algemene ledenvergadering. In deze vergadering wordt teruggekeken op de plannen en realisatie daarvan over het afgelopen jaar en wordt financiele verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid. Tevens wordt er vooruit gekeken naar het aankomende seizoen en worden waar gewenst/noodzakelijk besluiten voorgelegd aan de verenigingsleden danwel hun formele vertegenwoordigers. Over deze besluiten wordt dan democratisch besloten middels toegewezen stemmen aan ieder lid, zijn/haar vertegenwoordiger of gemachtigde.

Helaas hebben wij de eerdere geplande datum van 26 mei vanwege omstandigheden moeten laten vervallen.            In 2016 zal de ledenvergadering plaatshebben op dinsdagavond 31 mei vanaf 20.oo uur. Locatie is in het Sportiom te ‘s-Hertogenbosch. 

Machtiging

Teneinde een stem voor een ander lid te mogen uitbrengen, dient deze persoon formeel te zijn gemachtigd middels een daartoe getekend machtigingsformulier. Download de Volmacht ALV Red Eagles 2016 , vul deze in, onderteken deze en overhandig deze aan de gemachtigde.  De gemachtigde neemt de volmacht mee naar de vergadering en maakt zich als gemachtigde bij binnenkomst bekend bij de secretaris, zodat hij/zij een extra stemkaart krijgt.  

back to top