Commissie Sportiviteit en Respect

 

 

 

Commissie Sportiviteit en Respect Commissie Sportiviteit en Respect

Commissie Sportiviteit en Respect

Example Long Description

Commissie Sportiviteit en Respect

Example Long Description

follow me on facebook tweet me
get in touch

 

 

Sportiviteit en Respect in de sport is belangrijk. Niets is zo moeilijk als de emoties in bedwang houden tijdens wedstrijden. Emoties zijn er op het ijs en vooral ook naast het ijs. Er worden door de gemeente en de ijshockeybond initiatieven ontwikkeld en aangeboden om aandacht te besteden aan Sportiviteit en Respect.

Red Eagles ‘s-Hertogenbosch heeft het Convenant Veilig en Sportief sporten in ‘s-Hertogenbosch ondertekend. Onderdeel van dit convenant zijn een 10-tal gedragsregels die wij als vereniging graag onderschrijven:

1. Wij hebben respect voor elkaar en discrimineren niemand omwille van herkomst, seksuele geaardheid, geloof, geslacht en beperkingen.

2. We complimenteren elkaar op positief gedrag maar spreken elkaar ook aan op negatief gedrag. Zowel binnen als buiten de lijnen. Laten we elkaars voorbeeld zijn.

3. We hebben respect voor de waarden, normen & regels van de sport.

4. We hebben respect voor de spelleiding of scheidsrechter.

5. We gebruiken geen geweld. Niet lichamelijk en niet met woorden.

6. We zijn goede winnaars, zonder de tegenstander te kleineren.

7. We zijn goede verliezers, zonder kwaad te worden op de tegenstander of scheidsrechter. We laten ook niet met vervelende woorden en negatief gedrag merken dat we boos of ontevreden zijn.

8. We genieten van elkaars acties en accepteren elkaars fouten. We praten met elkaar en niet over elkaar.

9. We hebben respect voor het werk van de vrijwilligers. Zij zijn onmisbaar voor de vereniging.

10. We gaan zorgvuldig om met de sportomgeving, de materialen die we mogen gebruiken en de eigendommen van anderen.

Meer informatie over het Veilig Sport Klimaat in ‘s-Hertogenbosch is te vinden op S-PORT.

Om initiatieven een goede plek te laten krijgen in de vereniging is er behoefte aan een commissie Sportiviteit en Respect. Deze onderzoekt mogelijkheden en waar mogelijk initieert activiteiten ter bevordering van een sportief karakter van de vereniging en de ijshockeysport. Een belangrijk onderdeel daarbij is het benadrukken van het belang van respect voor spelers, scheidsrechters, teamleiding, ouders en bezoekers van wedstrijden en de facilitair medewerkers van het Sportiom.

De commissie werkt nauw samen met het dagelijks bestuur van de ijshockeyvereniging Red Eagles en de daaronder vallende Technische Commissie.

Wil jij je graag hard maken om Sportiviteit en Respect binnen de vereniging een vaste waarde te laten worden? Meld je dan aan bij het dagelijks bestuur.

Een andere interessante link over respect en fairplay is http://www.nijb.nl/fpr/

back to top