Reglement en contributie

 

 

 

CCM Elite defense campThe Dutch Goalie Academy

The Dutch Goalie academyfollow me on facebook tweet me
get in touch

 

 

Verenigingstenue

Het officiële tenue van onze vereniging bestaat uit een zwarte helm, een zwarte broek, een door de vereniging vastgesteld shirt en slobs (kousen) in een uit- en thuisuitvoering.

Afmelden voor training of wedstrijd

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een training of een wedstrijd moet missen.

Wanneer je niet kunt komen trainen, meld dit dan uiterlijk één uur voor de training bij je teamleider.

Als je niet mee kunt doen met de wedstrijd, moet je je uiterlijk de woensdag vóór de wedstrijd afmelden bij je teamleider.

Aan het begin van het seizoen kunnen afwijkende afspraken binnen een team worden gemaakt met elkaar over het afmelden voor trainingen en wedstrijden. Deze afspraken gelden dan!

Wanneer je je niet aan deze regels houdt, kan de coach besluiten om je niet te laten meespelen in 1 van de daarna komende wedstrijden! Dit lijkt streng, maar bedenk wel dat ijshockey een intensieve sport is die je als team moet spelen en je hebt elkaar dus nodig!

Door tweemaal per week te trainen leer je goed ijshockeyen en door het spelen van wedstrijden doe je ervaring op.

Probeer daarom zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Bovendien; je team rekent op je!

Vaststelling

De contributie wordt jaarlijks door de leden – op voorstel van het bestuur – vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

Voor het seizoen 2017-2018 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

Team                                         Prijs in €

Mini’s (U8) – Welpen (U10)            500,00

Junioren (U12 t/m U19+)                625,00

Mads                                                     350,00

Voor goalies geldt ivm hun uitrustingskosten een korting van 150 euro op de bovengenoemde tarieven.

Voor trainingsleden geldt een korting van 100 euro op de bovengenoemde tarieven.

 

De leeftijdsindelingen van de teams worden jaarlijks door de Nederlandse IJshockey Bond vastgesteld

Indien tijdens het seizoen wordt overgestapt van de ijshockeyschool naar een team, dan geldt aanvullende (deel)betaling van dat team.

Indien in een gezin meerdere personen lid zijn van de vereniging, dan wordt vanaf de derde persoon de helft van de (goedkoopste) contributie berekend. 

Nieuwe leden

Voor nieuwe leden die ingeschreven zijn in een team (geen ijshockeyschool) en wedstrijden gaan spelen, geldt dat zij vóór 1 oktober een wedstrijdshirt & sokken van de Red Eagles dienen aan te schaffen.

Bestellen shirt en slobs

Het Red Eagles wedstrijdshirt en bijbehorende slobs kunnen besteld/gekocht worden via Thillartssportshop in het Sportiom.

De bestelling dient vóór 1 september geplaatst te worden, zodat het voor aanvang van het nieuwe seizoen geleverd kan worden.

Respect en gedragscode

De vereniging heeft een werkgroep Sportiviteit & Respect geinstalleerd.

De werkgroep bestaat uit Ralph Schultz, Saskia van der Wiel, Danny Hermans, Bibi Schel, Linda van Uden en Adiola van Uytrecht. Onderwerpen die in deze werkgroep aan bod komen zijn o.a. de gedragsregels en het sanctioneren van wangedrag.

IJshockeyvereniging Red Eagles heeft het Convenant Veilig Sport Klimaat van gemeente ’s-Hertogenbosch ondertekend.

Contributiereglement

Indien men in enig verenigingsjaar na 30 juni lid is (of wordt) van de vereniging, dan dient men de vastgestelde contributie voor dat seizoen volledig te betalen.

Betalingsmogelijkheden:

1. In een keer betalen

    Het volledige bedrag dient voor 1 oktober 2017 betaald te zijn

2. In twee termijnen betalen,

    De eerste termijn dient voor 1 oktober 2017 betaald te zijn

    De tweede termijn dient voor 1 december 2017 betaald te zijn.

    Indien niet wordt gehouden aan de betalingstermijnen, volgt een boete van 5%

3. In zes gelijke termijnen betalen waarvan de laatste termijn het totale contributiebedrag sluitend maakt

    Iedere maand voor de 1e dient de termijnbetaling binnen te zijn, beginnende per 1 oktober 2017 met de laatste betaling uiterlijk 1 maart 2018

    Indien niet wordt gehouden aan de betalingstermijnen zal de vereniging het gehele nog openstaande bedrag in een keer opeisen.

Betaling

Alle betalingen dienen door uzelf geregeld te worden.

Wij verzoeken u de contributie over te maken op bankrekening NL98RABO01819.03.458 t.n.v.:

Penningmeester Red Eagles, IJshockeyvereniging ’s-Hertogenbosch o.v.v.: het factuurnummer

Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde betalingsmogelijkheden, zal de vereniging het openstaande bedrag in één keer opeisen. Heeft u problemen met het nakomen van de verplichtingen wacht dan niet af, maar neem zelf contact op met onze penningmeester (penningmeester@red-eagles.nl) om de mogelijkheden voor een oplossing te bespreken en af te stemmen. U bent in deze de actiehouder, niet de vereniging!

Afmelden

Bij te laat opzeggen bent u de volledige contributie voor het daarop volgende seizoen verschuldigd.

Vanwege wanbetalingen in het verleden is in de Algemene Ledenvergadering van 2002 besloten om bij het niet nakomen van de betalingsverplichting(en) gebruik te maken van een gerechtsdeurwaarder.

De hiermee samenhangende kosten zullen in rekening gebracht worden van de wanbetaler!

Opzegging van het lidmaatschap dient u voor 1 juli schriftelijk of per email bij de secretaris in te dienen!

Vergoedingen

  • Goalies (junioren en recreanten) die vanaf de aanvang van het lopende seizoen volledig in hun eigen out-fit voorzien krijgen een vergoeding van € 135,- per verenigingsjaar.Dit bedrag wordt, op eigen verzoek, aan het einde van het verenigingsjaar uitgekeerd.

  • Voor jeugdleden: voor elk nieuw jeugdlid, U12 of jonger, die via jou lid wordt van de vereniging ontvang je van ons €10,-. Het nieuwe jeugdlid moet op zijn inschrijfformulier aangeven dat hij/zij via jou lid is geworden. Het bedrag ontvang je aan het einde van het verenigingsjaar, indien jouw contributie en die van het nieuwe jeugdlid volledig betaald zijn.

 Boetes NIJB

  • Indien de NIJB als (aanvullende) tuchtmaatregel een geldboete oplegt aan een aan onze vereniging verbonden persoon (lid of vrijwilliger), dan wordt deze boete doorbelast aan die betreffende persoon.

  • Indien de NIJB als (aanvullende) tuchtmaatregel een verplichting tot het betalen van schadevergoeding oplegt aan een aan onze vereniging verbonden persoon (lid of vrijwilliger), dan wordt deze boete in volledigheid doorbelast aan die betreffende persoon.

 
 

back to top