Home | Clubnieuws | Contributie seizoen 2019-2020

De afgelopen periode zijn wij als bestuur bezig geweest om te onderzoeken welke zaken binnen onze vereniging verbeterd kunnen worden. Ook de contributie innen is hierbij aan bod gekomen en wij zijn van mening dat we hierin stappen moeten maken.

Derhalve is tijdens de laatste bijzondere Algemene Leden Vergadering het voorstel aangenomen om de contributie gespreid te kunnen betalen in maximaal drie termijnen via automatische incasso (hiervoor wordt wel een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht van €2,25 per seizoen). Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om de contributie in een keer over te maken.

Wat gaat er veranderen ?
Wanneer je een factuur voor contributie ontvangt, heb je een keuze tussen een betaling ineens of een gespreide betaling.
Gespreide betalingen gaan altijd middels een automatische incasso, uitgevoerd door de Rabobank.
Bij een betaling ineens zal je zelf het bedrag over moeten maken binnen de gestelde betalingstermijn op het BUNQ-rekeningnummer dat vermeld staat op je factuur.

Indien je kiest voor gespreide betaling, dan download je het incasso machtigingsformulier via onderstaande link en vul de ontbrekende gegevens in. Vergeet dus niet bij kenmerk machtiging het factuurnummer in te vullen !  
Onderteken het formulier en stuur het voor akkoord naar de penningmeester (penningmeester@red-eagles.nl). 

Klik hier en download het incasso machtigingsformulier  >>

Op de onderstaande dagen wordt de automatische incasso (door de Rabobank) uitgevoerd:

1ste termijn:    13 november 2019
2de termijn:      8 januari 2020
3de termijn:    26 februari 2020

Wij verzoeken je vriendelijk om voldoende saldo ter beschikking te hebben op deze dagen.
Per stornering zijn wij genoodzaakt €5,00 in rekening te brengen, deze zal bij het openstaande bedrag opgeteld worden en opnieuw aangeboden worden voor incasso aan het einde van de maand waarin de stornering plaatsvond.

Mocht je nog vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, dan kan je altijd terecht bij de penningmeester via mail penningmeester@red-eagles.nl

Met vriendelijke groet,
het bestuur

Red Eagles Den Bosch