Reglementen

Op deze pagina vindt u de diverse reglementen en gedragscodes waar leden zich aan verbinden bij een lidmaatschap bij de Red Eagles.
Het naleven van én verwijzen naar deze reglementen en gedragscodes (indien gecontstateerd wordt dat een ander lid of betrokken persoon zich niet aan de reglementen en gedragscodes houdt) is de verantwoordelijkheid van alle individuele leden van de Red Eagles, alsmede het collectief van leden van de Red Eagles.

Afmelden voor training of wedstrijd

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een training of een wedstrijd moet missen.
Wanneer je niet kunt komen trainen, meld dit dan uiterlijk één uur voor de training bij je teamleider en/of via Teamers account van je team.
Als je niet mee kunt doen met een wedstrijd, moet je je uiterlijk de woensdag vóór de wedstrijd afmelden bij je teamleider of via Teamers account van je team.
Aan het begin van het seizoen kunnen er ook afwijkende afspraken binnen een team worden gemaakt met elkaar over het afmelden voor trainingen en wedstrijden, deze afspraken gelden dan!
Wanneer je je niet aan deze regels houdt, kan de coach besluiten om je niet te laten meespelen in 1 van de komende wedstrijden!
Dit lijkt streng, maar bedenk wel dat ijshockey een intensieve sport is die je als team moet spelen en je hebt elkaar dus nodig!
Door tweemaal per week te trainen leer je goed ijshockey spelen en door het spelen van wedstrijden doe je ervaring op.
Probeer daarom zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Bovendien: je team rekent op je !

Verenigingstenue

Het officiële tenue van onze vereniging bestaat uit een zwarte helm, een zwarte broek, een door de vereniging vastgesteld shirt en slobs (kousen) in de thuisuitvoering. Voor het Eerste Team is ook de uitwedstrijd uitvoering (wit) verplicht, voor andere teams in overleg.
Het Red Eagles wedstrijdshirt en bijbehorende slobs kunnen besteld/gekocht worden via de Thillart’ s Sportshop in het Sportiom.
De bestelling dient vóór 1 september geplaatst te worden, zodat het voor aanvang van het nieuwe seizoen geleverd kan worden.

Voor nieuwe leden die ingeschreven zijn in een team (dus geen ijshockeyschool) en wedstrijden gaan spelen, geldt dat zij vóór 1 oktober een wedstrijdshirt&slobs van de Red Eagles dienen aan te schaffen.

 

Respect en gedragscode

Het is verboden in kleedkamers foto’s of films te maken.
De vereniging heeft een werkgroep Sportiviteit & Respect geïnstalleerd.
De werkgroep bestaat uit Ralph Schultz, Saskia van der Wiel, Danny Hermans, Bibi Schel, Linda van Uden en Adiola van Uytrecht. Onderwerpen die in deze werkgroep aan bod komen zijn o.a. de gedragsregels en het sanctioneren van wangedrag.
IJshockeyvereniging Red Eagles heeft het Convenant Veilig Sport Klimaat van gemeente ’s-Hertogenbosch ondertekend.

Boetes NIJB

 • Indien de NIJB als (aanvullende) tuchtmaatregel een geldboete oplegt aan een aan onze vereniging verbonden persoon (lid of vrijwilliger), dan wordt deze boete volledig doorbelast aan die betreffende persoon.

 • Indien de NIJB als (aanvullende) tuchtmaatregel een verplichting tot het betalen van schadevergoeding oplegt aan een aan onze vereniging verbonden persoon (lid of vrijwilliger), dan wordt deze boete in volledig doorbelast aan die betreffende persoon.

Vaststelling contributie

De contributie wordt jaarlijks door de leden – op voorstel van het bestuur – vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
Voor het seizoen 2019-2020 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

Team

Mini’s (U8) - Welpen (U10)€ 500,00
Junioren U12 t/m U19 € 625,00
Mads€ 350,00

Voor trainingsleden geldt een korting van €100 op de bovengenoemde tarieven.
De leeftijdsindelingen van de teams worden jaarlijks door de Nederlandse IJshockey Bond vastgesteld
Indien tijdens het seizoen wordt overgestapt van de ijshockeyschool naar een team, dan geldt aanvullende (deel)betaling van dat team.
Indien in een gezin meerdere personen lid zijn van de vereniging, dan wordt vanaf de derde persoon de helft van de (goedkoopste) contributie berekend.

Vergoedingen

 • Goalies (junioren en recreanten) die vanaf de aanvang van het lopende seizoen volledig in hun eigen out-fit voorzien krijgen een vergoeding van € 135,- per verenigingsjaar. Dit bedrag wordt, op eigen verzoek, aan het einde van het verenigingsjaar uitgekeerd.

 • Voor jeugdleden: voor elk nieuw jeugdlid (U12 of jonger), die via jou lid wordt van de vereniging, ontvang je €10,- van de vereniging. Het nieuwe jeugdlid moet op zijn inschrijfformulier aangeven dat hij/zij via jou lid is geworden. Het bedrag ontvang je als jouw contributie en die van het nieuwe jeugdlid volledig betaald zijn.

Betaling

Betalingsmogelijkheden:

 1. In een keer betalen
  Het volledige bedrag dient voor 29 oktober 2019 betaald te zijn
 2. In twee termijnen betalen,
  De eerste termijn dient voor 29 oktober 2019 betaald te zijn
  De tweede termijn dient voor 1 december 2019 betaald te zijn.
  Indien niet wordt gehouden aan de betalingstermijnen, volgt een boete van 5%
 3. In zes gelijke termijnen betalen waarvan de laatste termijn het totale contributiebedrag sluitend maakt
  Iedere maand voor de 1e dient de termijnbetaling binnen te zijn, beginnende per 1 oktober 2019 met de laatste betaling uiterlijk 1 maart 2020. Indien er niet wordt gehouden aan de betalingstermijnen, zal de vereniging het gehele nog openstaande bedrag in een keer opeisen.

Alle betalingen dienen door uzelf geregeld te worden.
Wij verzoeken u de contributie over te maken op bankrekening NL09 BUNQ22056737 t.n.v.:
Penningmeester Red Eagles, IJshockeyvereniging ’s-Hertogenbosch o.v.v.: het factuurnummer

Heeft u problemen met het nakomen van de verplichtingen wacht dan niet af, maar neem zelf contact op met onze penningmeester (penningmeester@red-eagles.nl) om de mogelijkheden voor een oplossing te bespreken en af te stemmen. U bent in deze de actiehouder, niet de vereniging!

Contributiereglement

Ik ben op de hoogte van het contributiereglement, welke is vastgesteld in de laatste algemene ledenvergadering. Na ontvangst van de factuur zal ik het contributiebedrag betalen aan de ijshockeyvereniging Red Eagles, met de mogelijkheid om dit in termijnen te voldoen. Met het versturen van een ingevuld aanmeldingsformulier ga ik akkoord met de opzeggingsvoorwaarden van de IJshockeyvereniging Red Eagles ‘s-Hertogenbosch. Het lidmaatschap (m.u.v. schaatsschool) geldt voor de duur van minimaal één verenigingsjaar 01/07 tot en met 30/06. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren vóór het einde van het verenigingsjaar (30 juni) bij de secretaris van de club.

Red Eagles Den Bosch