Reglementen

Op deze pagina vindt u de diverse reglementen en gedragscodes waar leden zich aan verbinden bij een lidmaatschap bij de Red Eagles.
Het naleven van én verwijzen naar deze reglementen en gedragscodes (indien gecontstateerd wordt dat een ander lid of betrokken persoon zich niet aan de reglementen en gedragscodes houdt) is de verantwoordelijkheid van alle individuele leden van de Red Eagles, alsmede het collectief van leden van de Red Eagles.

Huishoudelijk Reglement:

Klik hier en download het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging

Afmelden voor training of wedstrijd

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een training of een wedstrijd moet missen.
Wanneer je niet kunt komen trainen, meld dit dan uiterlijk één uur voor de training bij je teamleider en/of via Teamers account van je team.
Als je niet mee kunt doen met een wedstrijd, moet je je uiterlijk de woensdag vóór de wedstrijd afmelden bij je teamleider of via Teamers account van je team.
Aan het begin van het seizoen kunnen er ook afwijkende afspraken binnen een team worden gemaakt met elkaar over het afmelden voor trainingen en wedstrijden, deze afspraken gelden dan!
Wanneer je je niet aan deze regels houdt, kan de coach besluiten om je niet te laten meespelen in 1 van de komende wedstrijden!
Dit lijkt streng, maar bedenk wel dat ijshockey een intensieve sport is die je als team moet spelen en je hebt elkaar dus nodig!
Door tweemaal per week te trainen leer je goed ijshockey spelen en door het spelen van wedstrijden doe je ervaring op.
Probeer daarom zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Bovendien: je team rekent op je !

Verenigingstenue

Het officiële tenue van onze vereniging bestaat uit een zwarte helm, een zwarte broek en een door de vereniging vastgesteld shirt en slobs (kousen) in de thuisuitvoering. Voor het Eerste Team is ook de uitwedstrijd uitvoering (wit) verplicht, voor de andere teams gaat dit in overleg.
Het Red Eagles wedstrijdshirt en bijbehorende slobs kunnen besteld/gekocht worden via de Thillart’ s Sportshop in het Sportiom.
De bestelling dient vóór 1 september geplaatst te worden, zodat het voor aanvang van het nieuwe seizoen geleverd kan worden.

Voor nieuwe leden die ingeschreven zijn in een team (dus geen ijshockeyschool) en wedstrijden gaan spelen, geldt dat zij vóór 1 oktober in het bezit moeten zijn van een wedstrijdshirt & slobs van de Red Eagles.

Respect en gedragscode

Het is verboden in kleedkamers foto’s of films te maken.
De vereniging heeft een werkgroep Sportiviteit & Respect geïnstalleerd.

Vaststelling contributie

De contributie wordt jaarlijks door de leden – op voorstel van het bestuur – vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
Voor het seizoen 2021-2022 zijn de volgende bedragen vastgesteld:

Team

Jeuglid <10 jaar€ 530,00
Jeugdlid >10 jaar€ 662,50
5e en 6e Divisie€ 371,00
1e Divisie€ 848,00

Voor trainingsleden geldt een korting van €100 op de bovengenoemde tarieven.
De leeftijdsindelingen van de teams worden jaarlijks door de Nederlandse IJshockey Bond vastgesteld.
Indien tijdens het seizoen wordt overgestapt van de ijshockeyschool naar een wedstrijdteam, dan geldt er een aanvullende (deel)betaling van dat team. Indien in een gezin meerdere personen lid zijn van de vereniging, dan wordt vanaf de derde persoon de helft van de (goedkoopste) contributie berekend.

Vergoedingen

  • Goalies (junioren en recreanten) die vanaf de aanvang van het lopende seizoen volledig in hun eigen out-fit voorzien krijgen een vergoeding van € 150,- per verenigingsjaar. Dit bedrag wordt direct verrekend met de contributie.

  • Voor jeugdleden: voor elk nieuw jeugdlid (U12 of jonger), die via jou lid wordt van de vereniging, ontvang je €10,- van de vereniging. Het nieuwe jeugdlid moet op zijn inschrijfformulier aangeven dat hij/zij via jou lid is geworden. Het bedrag ontvang je als jouw contributie en die van het nieuwe jeugdlid volledig betaald zijn.

Betaling

Wanneer je een factuur voor contributie ontvangt, heb je een keuze tussen een betaling ineens of een gespreide betaling.
Gespreide betalingen gaan altijd middels een automatische incasso, uitgevoerd door de Rabobank.
Bij een betaling ineens zal je zelf het bedrag over moeten maken binnen de gestelde betalingstermijn op het BUNQ-rekeningnummer dat vermeld staat op je factuur.

Alleen met een automatische incasso machtiging kunt u dus de contributie in gelijke termijnen betalen.
Indien je hier voor kiest, download dan het incasso machtigingsformulier via onderstaande link en vul de ontbrekende gegevens in.

Klik hier en download het incasso machtigingsformulier >>

Vergeet niet bij kenmerk machtiging het factuurnummer in te vullen !  
Onderteken het formulier en stuur het voor akkoord naar de penningmeester, penningmeester@red-eagles.nl
Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven, dan dient u deze correct ingevuld voor 28 Oktober 2021 naar de penningmeester te sturen.
Een reeds ingestelde machtiging blijft actief totdat deze door u wordt ingetrokken.

Op de onderstaande dagen wordt de automatische incasso (door de Rabobank) uitgevoerd voor het seizoen 2021-2022:

1ste termijn:    1 November 2021
2de termijn:     30 december 2021
3de termijn:     28 februari 2022

Wij verzoeken je vriendelijk om voldoende saldo ter beschikking te hebben op deze dagen.
Per stornering zijn wij genoodzaakt €5,00 in rekening te brengen, deze zal bij het openstaande bedrag opgeteld worden en opnieuw aangeboden worden voor incasso aan het einde van de maand waarin de stornering plaatsvond.

Mocht je nog vragen hebben met betrekking tot bovenstaande, dan kan je altijd terecht bij de penningmeester via mail penningmeester@red-eagles.nl

 

Uitschrijven

Als je het lidmaatschap wil beëindigen, dan dient dat voor 1 juli schriftelijk bij de secretaris bekent gemaakt te zijn.
Indien dat niet gedaan is, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengt en ben je voor het volgend seizoen contributie plichtig.

Red Eagles Den Bosch